Als de bescherming van een kind vraagt om (tijdelijke) uithuisplaatsing, dan hoort die plek zo thuis mogelijk te zijn. Ook is wettelijk vastgelegd dat binnen een aanvaardbare termijn een besluit wordt genomen over waar het kind definitief gaat opgroeien. De formulering van deze termijn in de professionele Richtlijn Uithuisplaatsing is aangepast door de drie eigenaren van de richtlijn, de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW, en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Dit is gedaan omdat de formulering in de praktijk soms aanleiding is voor onevenwichtige besluitvorming.

De Nederlandse wet schrijft voor dat men binnen een ‘aanvaardbare termijn’ besluit over de definitieve verblijfsplek van een kind. Met andere woorden of het al dan niet terug kan naar huis. De aanvaardbaarheid gaat over de vraag hoe lang het acceptabel is om ouders en kinderen op een besluit te laten wachten. In de wet is hiervoor geen vaste termijn vastgelegd en dus moeten professionals ‘een aanvaardbare termijn’ hanteren, passend bij de specifieke situatie van kinderen en hun ouders. In de Richtlijn Uithuisplaatsing is deze aanvaardbare termijn geconcretiseerd, namelijk een half jaar voor kinderen tot 5 jaar en een jaar voor kinderen vanaf 5 jaar.

Voor ieder kind anders

De ‘aanvaardbare termijn’ is echter voor ieder kind en ieder gezin anders. Professionals hebben dan ook, samen met anderen, een ingewikkelde afweging te maken over de vraag: Wat is voor dit kind, gelet op zijn ontwikkelingsfase, geschiedenis en persoon, een termijn dat hij de onzekerheid aankan over de vraag waar hij verder zal opgroeien zonder dat dit schade aan zijn ontwikkeling oplevert?

Factoren die daarin meespelen zijn onder meer de hechting van het kind aan het gezin waar het verblijft, hechting van het kind aan het gezin van afkomst, loyaliteit van het kind, ingezette hulpverlening en resultaten daarvan. Deze omstandigheden moeten per gezin worden bekeken. Zij laten zich niet uitdrukken in een minimale of maximale duur van de aanvaardbare termijn.

Herziening richtlijn

De bedoeling van de richtlijn was om professionals handvatten te bieden bij hun inschatting van de aanvaardbare termijn. Om kinderen en ouders perspectief te bieden en de snelle inzet van passende hulp in het gezin te stimuleren. De formulering in termen van specifieke termijnen, die aan leeftijden gebonden zijn, blijkt te sturend te kunnen zijn. En staat de professionele afweging en maatwerk in de weg.

Sinds het najaar van 2021 werken drie beroepsverenigingen aan de herziening van de richtlijn. Bij deze herziening krijgen nieuwe inzichten over de verschillende factoren die van invloed zijn op ‘de aanvaardbare termijn’ prioriteit. De drie beroepsverenigingen en het NJi schrappen in de nieuwe versie van de richtlijn de passage waarin de aanvaardbare termijn geconcretiseerd staat. Zij benadrukken het belang van een zorgvuldige besluitvorming over terugplaatsing. Eén die recht doet aan de specifieke situatie van het kind en het gezin.

Lees meer over herziening richtlijn >

Bron: NJi

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER