Kindermishandeling - Peuter slaat handen voor ogen

Passende hulp bij huiselijk geweld komt nu vaak te laat, wat de situatie verergert. Plaats daarom niet het kind, maar de ouder uit huis. Met dié omslag is de jeugdbescherming beter af dan de decentralisatie naar gemeenten deels terugdraaien, zegt Sigrid van de Poel, bestuurder van Jeugd­bescherming Amsterdam in het Parool.

Van de Poel reageert op de scherpe kritiek op het overheidsbeleid van de laatste jaren, waaronder de recente kritische rapporten van de Inspecties van Veiligheid en Justitie en Gezondheidszorg en Jeugd. Voor de jeugdbescherming, die namens de overheid het ouderlijke gezag overneemt als kinderen veiligheidsrisico’s lopen of ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, is het terugdraaien van de decentralisatie naar de gemeenten geen structurele oplossing. Van de Poel pleit voor een andere benadering van jeugdbescherming. “De ultieme maatregel is nu om een kind uit huis te plaatsen, maar het zou andersom moeten: een ouder uit huis plaatsen.”

Stop met geld rondpompen

Als jeugdbeschermers in actie moeten komen, ligt dat in de meeste gevallen niet aan het kind, maar aan de ouders of het systeem rondom het kind, betoogt Van de Poel. Maar het gereedschap van de jeugdbescherming richt zich op het kind, niet op de ouders. “Problemen met ouders en problemen in gezinnen betalen we met geld uit de jeugdzorg. Dat geld blijven we rondpompen, omdat het kind uiteindelijk terugkeert in het disfunctionele gezin. Het is slimmer om het ­stelsel op te tuigen rondom verplichtingen en verantwoordelijken van ouders.”

Toetsen op opvoedkwaliteiten

Dat betekent dat ouders door de overheid getoetst kunnen worden op opvoedkwaliteiten. Het kan nog extremer: als wethouder van de gemeente Rotterdam pleitte minister De Jonge in 2016 voor tijdelijk verplichte voorbehoedmiddelen als ouders vanwege verslaving, psychische problematiek of hun leefsituatie niet in staat zijn tot verantwoord ouderschap. Het is mogelijk de enige oplossing is om gezinsproblematiek te beëindigen die van generatie op generatie wordt overgedragen. “De Inspecties hebben het aangedurfd om het hele stelsel onder de loep te nemen,” zegt Van de Poel. “Daar hoort bij dat we bij de jeugdbescherming ook moeten kijken naar de opvoedkundige plichten van ouders. En welke maatregelen erbij horen als ouders daar niet aan kunnen voldoen.”

Bron: Het Parool

 

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER