Gezamenlijke besluitvorming is een essentiële component van hoogwaardige geboortezorg. Op dit punt valt nog het nodige te verbeteren. Onderzoek toont aan dat er behoefte is aan een interprofessionele, praktische e-learning voor zorgverleners en praktische e-health informatie voor ouders.

Onlangs heeft uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar het verbeteren van de gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg.  Centraal stond het samen met ouders en zorgverleners ontwikkelen van een interventie om de huidige gang van zaken te verbeteren. De eerste fase betrof een inventarisatie naar ervaringen en behoeften in de prenatale, natale en postnatale zorg. Elf focusgroepen vonden plaats in Limburg en Noordoost Brabant in november en december 2016. De deelnemers waren 10 ouders, 13 eerstelijns verloskundigen, 12 tweedelijns verloskundigen, 15 gynaecologen, 6 obstetrisch verpleegkundigen en 15 kraamverzorgenden.

Drie gespreksstappen

In gezamenlijke besluitvorming zijn drie stappen te herkennen: het keuzegesprek, het optiegesprek en het beslissingsgesprek. In het keuzegesprek introduceert de zorgverlener dat de cliënt voor een keuze staat, waarbij meerdere opties mogelijk zijn. In het optiegesprek bespreken ouders en zorgverleners de voor- en nadelen en consequenties van de opties en de voorkennis, normen en waarden van de cliënt. De derde en laatste stap is het beslissingsgesprek.

Zowel ouders als zorgverleners herkennen in de dagelijkse praktijk de eerste twee stappen. De ouders herkennen de laatste stap, het beslissingsgesprek minder. Zij lijken voor het nemen van de definitieve beslissing hun voorkeuren en afweging van opties niet meer met hun zorgverleners te bespreken. Belemmeringen houden vaak verband met de betrokkenheid van meerdere zorgverleners, terwijl goede communicatieve vaardigheden van ouders en zorgverleners  de gezamenlijke besluitvorming juist bevorderen.

Praktische interventie

Inzicht geven in het proces is een sleutelelementen in een interventie om de huidige gang van zaken te verbeteren. Ook is er meer aandacht nodig voor de rollen en verantwoordelijkheden van ouders en zorgverleners en hierin te investeren om hun communicatievaardigheden te verbeteren. Het aanmoedigen van interprofessionele samenwerking heeft eveneens meerwaarde.

Voor ouders gaat de voorkeur uit naar een online, interactieve en praktische interventie en e-health informatie. De ouders en zorgverleners verwachten baat te hebben van een interprofessionele, praktische e-learning voor zorgverleners. Deze moet zich dan richten op de verschillende rollen, communicatievaardigheden en samenwerking in gezamenlijke besluitvorming en e-health informatie voor ouders.

Needs of parents and professionals to improve shared decision-making in interprofessional maternity care practice: A qualitative study 

Bron: kennispoort-verloskunde.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER