KOPP/KVO-kind

Kindermishandeling is vaak moeilijk te herkennen. Zo is verwaarlozing een vorm van kindermishandeling die het meest voorkomt, maar waar in de praktijk weinig zicht op is. Een handleiding helpt professionals om het gesprek hierover met ouders te normaliseren.

Niet elke ouder realiseert zich wat de gevolgen zijn van verminderde aandacht, zorg of andere vormen van ‘mis’handeling. Als dit wel het geval is, hebben zij ondersteuning nodig om eventueel schadelijk gedrag te veranderen. In die gevallen schiet het stellen van een norm tekort.

Eenzijdig beeld

Ouders worden beïnvloed door het eenzijdige beeld van kindermishandeling. Zij zijn sowieso terughoudend om te praten wanneer het thuis misgaat. Vrijwel elke ouder heeft het beste voor met zijn of haar kind en het is bijzonder pijnlijk als het niet lukt om je kind te beschermen, of de zorg te bieden die het nodig heeft. Soms delen ouders wel ervaringen over wat per ongeluk misging: een val van de commode, een natte baby die uit je vingers glipt, een kast die omviel. Maar de situaties waarin ouders zelf de mist ingaan, waarin ze uit hun slof schieten, iets onvergeeflijks zeggen, een kinderarmpje te hard vastpakken, een kind ongelukkig valt omdat je hand uitschiet, die situaties worden verzwegen. Ze zijn te pijnlijk

Het gesprek normaliseren

Vaak zoeken ouders, ook uit overwegingen van schaamte of angst om hun kind kwijt te raken, geen hulp. Zo raken ouders in een isolement en daarmee dieper in de problemen omdat durven praten over je problemen helpt om weer overzicht te krijgen. De Handleiding-Houding-en-Handelen-kindermishandeling beschrijft hoe je als wijkgerichte professionals in tien bijeenkomsten een solidaire gemeenschap vormt rond ouders die zo in de knel zijn geraakt dat het ze (even) niet meer lukt voor hun kinderen te zorgen zoals ze dat eigenlijk zouden willen. De ouderschapstheorie van Alice van der Pas vormt de basis van het gedachtegoed in de handleiding. Je leert naast de ouder te staan en het gesprek over kindermishandeling te normaliseren.

De handleiding is geschreven door Lienja van Eikeren en Margreth Hoek en is ontwikkeld met de deelnemers van werk-leergemeenschappen in Wolvega en Aldlân.

Bron: Bureau Hoek

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER