Armoede maakt opgroeiomgeving moeilijk en risicovol

Kinderrechtenorganisaties starten een campagne tegen het scheiden van broers en zussen bij uithuisplaatsing. Het betreft een initiatief van Defence for Children en SOS Kinderdorpen. Doel is het aanpassen van de wet, maar de opties blijken beperkt.

Op 30 september, Nationale Broer en Zus dag, brachten Defence for Children en SOS Kinderdorpen een rapport uit over het samen plaatsen van broers en zussen bij uithuisplaatsing. In de praktijk gebeurt dat namelijk lang niet altijd. Soms komt dit omdat het niet in het belang van (één van) de kinderen is om samen geplaatst te worden. Maar het kan ook te maken hebben met praktische belemmeringen, zoals een gebrek aan pleeggezinnen en gezinshuizen waar zij samen terecht kunnen.

Zowel in het VN-Kinderrechtenverdrag als in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat dat een kind het recht heeft op bescherming van zijn gezinsleven. Deze bescherming ziet niet alleen toe op het gezinsleven tussen het kind en zijn ouders, maar ook op het gezinsleven dat een kind heeft met zijn broers en zussen. Er mag slechts onder zeer strikte voorwaarden hierop een inbreuk worden gemaakt. Broers en zussen zouden volgens internationale regelgeving alleen van elkaar gescheiden mogen worden als dat in het belang van (één van) de kinderen is.

Wetgeving

In de Nederlandse wet is niets vastgelegd over samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing. En ook de praktijk laat zien dat broers en zussen niet altijd samen geplaatst worden, ook als dat wel in hun belang was geweest. Het rapport bevat dan ook de aanbeveling om de Nederlandse wet zodanig aan te passen dat hierin een bepaling wordt opgenomen waarin staat dat broers en zussen samen geplaatst moeten worden bij uithuisplaatsing, tenzij uit onderzoek blijkt dat dit niet in het belang van (één van) de kinderen is.

Mariëlle Bahlmann pleit namens Defence for Children ook voor meer aandacht voor het gebrek aan pleeggezinnen en gezinshuizen. “Het komt bijvoorbeeld voor dat er wél een pleeggezin is, maar dat het huis niet over voldoende slaapkamers beschikt. Moet zo’n formele eis dan wel leidend zijn? We merken dat dit soort praktische belemmeringen op gespannen voet staan met de rechten van kinderen. Uiteindelijk is het de overheid die voor het waarborgen van die rechten verantwoordelijk is.”

Meer informatie

Rapport: Samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing: een gunst of kinderrecht >>
NRC ‘Uithuisplaatsing, ‘Brusjes’ kunnen soms niet bij elkaar’>>
Project Samenplaatsing broers en zussen: ‘We are family’ >>

Bron: Defence for children 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER