Vluchtelingengezin

“Het ondersteunen van ouders is een veelbelovend middel om de positie van kinderen te verbeteren”, vindt Hein Raat, hoogleraar Jeugdgezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit. “We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ouders te ondersteunen en een positieve opvoeding te bevorderen.” Hij ziet een grote rol voor de JGZ bij het ondersteunen van ouders.

In een interview op zonmw.nl breekt Hein Raat een lans voor ouderschapsondersteuning. “Alle ouders willen een goede ouder zijn en hun kinderen de beste kansen bieden. Soms hebben ouders genoeg aan informatie over opvoeden en soms hebben ze daarbij echt hulp nodig.” Raat wijst als voorbeeld op het project CIKEO (Consortium Integratie Kennisbevordering Effectiviteit Opvoedonzekerheid-interventies ); dat draagt door onderzoek bij aan opvoedondersteuning en hulp aan ouders bij lichte problematiek. “Dat doen we niet alleen voor hun eigen geluk, maar juist ook om de situatie van kinderen te verbeteren.”

Ondersteuning voor iedereen

Raat pleit voor het ondersteunen van alle ouders door de JGZ en dus niet alleen ouders met problemen. “Iedereen loopt weleens tegen opvoedvraagstukken aan. En dan kun je best wat hulp van buitenaf gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld je familie of vriendenkring zijn of informatie via het internet. Maar ook de contactmomenten van de JGZ; deze bieden betrouwbare informatie. Naast deze contactmomenten biedt de JGZ ook ouderschapscursussen aan, zoals centering parenting. Daarbij praten ouders met elkaar over ouderschap, onder begeleiding van een professional. Ik denk dat elke ouder daar baat bij kan hebben.”

Samenleving verandert

Een belangrijke verandering die invloed heeft op ouderschap is digitalisering. “Aan de ene kant is dat een enorme informatiebron die veel oplevert en ouders ondersteunt. Maar er wordt ook informatie verspreid die niet klopt. Daar moet je je als ouder wel bewust van zijn.”

Nog een ontwikkeling die Raat ziet is de veranderende rol van vaders. “Ik zou willen dat die rol meer aandacht krijgt, maar dat vergt een culturele verandering.” Ook daarin ziet Raat een taak voor de JGZ: “JGZ-professionals kunnen signaleren wat de behoeften van vaders zijn en daarop inspelen.”

Onderzoek nodig

Volgens Raat is meer onderzoek nodig om inzicht te krijgen in wat wel en niet werkt bij het ondersteunen van ouders. “We zijn nu binnen CIKEO bezig met een groot onderzoek naar opvoedondersteuning; wat hebben ouders nodig om beter te functioneren? Hoe kunnen wij hen effectief ondersteunen, welke interventies zijn daarvoor nodig? En als we bepaalde competenties willen verbeteren, hoe doe je dat dan? Daarvoor geldt niet one size fits all. Voor de een werkt een individueel gesprek goed, voor de ander een groepsconsult, een derde zal genoeg hebben aan internet.” Raat benadrukt dat het ‘gelukkig’ heel vaak wél goed gaat met ouders. “Vergeet dat niet. Maar waar die ondersteuning wel hard nodig is, kunnen we die bieden en zo grote problemen voorkomen.”

Programma Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg
Het programma Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg 2015 – 2018 (www.zonmw.nl/versterkingjgz) richt zich op het verder onderbouwen en waar nodig doorontwikkelen van veelbelovende werkwijzen daar waar deze werkwijzen nog onvoldoende onderzocht zijn. Daarnaast richt het programma zich op innovatieve werkwijzen voor de JGZ die de positionering van de JGZ in het sociale domein betreffen.

Bron: ZonMw

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER