Goed contact met ouders is de smeerolie voor goede hulp aan kinderen. Tijdens de tweede editie van het onlinecongres ‘Contact met ouders’, startdatum 29 september 2021, gaan professionals vanuit de praktijk en de theorie in op de valkuilen en de mogelijkheden om ouders te begrijpen en te begeleiden. Als lezer van de gratis nieuwsbrief van Ouders Centraal ontvang je 50 euro korting.

Het congres is een initiatief van Ouders Centraal en Euregionaal Congresburo. Om naast ouders te staan en samen met hen de vaak hobbelige weg van het ouderschap af te lopen. En om professionals nog meer bewust te laten worden van de kwetsbare positie waarin ouders zitten die hulp vragen voor hun kind.

Het congres wordt breed geaccrediteerd met 7 punten. De startdatum is 29 september en vervolgens zijn alle presentaties een maand lang te bekijken.

In verbinding met ouders blijven is een voorwaarde om over en weer vertrouwen te krijgen en te houden in elkaar. Ouderschap is kwetsbaar, helemaal als er iets, om welke reden dan ook, niet lekker loopt. Een kwetsbaarheid die op allerlei manieren naar buiten kan komen, maar binnen de zorgverlening lang niet altijd wordt opgemerkt. Het kwetsbare van ouderschap zit namelijk, anders dan opvoederschap, vanbinnen. Om die reden wordt er ook door ouders zelf niet zo snel aandacht aan besteed, terwijl het wel een belangrijk onderwerp is.

Naar de congrespagina >>

Presentaties

In de presentaties staan de sprekers ieder vanuit de eigen achtergrond stil bij het contact maken en behouden met ouders.
José Koster – Omgaan met overdrachtgevoelens

In het contact met ouders kunnen professionals te maken krijgen met gevoelens van overdracht- en tegenoverdracht. Met sommige ouders lijkt het maar niet te lukken. Of zij roepen weerstand of angst of andere negatieve gevoelens op. Dit soort gevoelens kunnen een goed contact met de ouders in de weg staan, zeker als je je daar als hulpverlener niet van bewust bent. Contact dat juist nodig is om de ouder te begrijpen en te kunnen begeleiden. In deze presentatie bespreekt José wat overdracht en tegenoverdracht inhoudt, hoe je deze gevoelens bij jezelf en de ander kunt herkennen en hoe je hier in de praktijk mee om gaat?

Dr. Anneke Vinke – De ouder heeft een hechtingsprobleem… wat nu? 

Hoe onderhoud je contact als ouders zelf met gehechtsheidsproblemen worstelen? Iedere ouder neemt zijn of haar eigen verleden mee en probeert van daaruit een zo goed mogelijke ouder en opvoeder zijn. Maar wat als er te veel stress is? Welke invloed heeft dit op de toch al fragiele gehechtheidsrelaties binnen een gezin? En wat als de ouder emotioneel niet beschikbaar is of kan zijn? Welke theoretische concepten en welke behandel- of therapeutische principes bieden professionals hierbij houvast? In haar bijdrage zal Anneke hier onder meer vanuit het werk van Dan Hughes op ingaan.

Drs. Chiel Egberts –  Driehoekskunde intensiveert contact

Ouders vertrouwen vroeg of laat hun kind toe aan een keur aan professionals. Of het nu gaat om dokters, leerkrachten, badmeesters of vul maar in. Maar ouders vertrouwen hun kind terecht niet zomaar toe aan een vreemde. Als professional ben je een buitenstaander en een passant. De bedoeling is dat je jezelf als dat mogelijk is, overbodig maakt. Driehoekskunde beschrijft wat er in de verhouding tussen ouders, professional en kind gebeurt en zou moeten gebeuren. In deze sessie laat Chiel professionals kennis maken met deze zienswijze. Deze wordt in de gehandicaptenzorg al veelvuldig toegepast, maar kan in feite in iedere situatie van een langer durend contact tussen ouders, een kind en een professional gehanteerd worden.

Drs. Lianne Bonants – Herstellen van verbindingen

Ouders die in een moeilijke thuissituatie zijn opgegroeid, kregen als kind vaak onvoldoende de kans om vanuit een vertrouwde basis de wereld te verkennen. Zij konden niet terugkeren naar een veilige haven wanneer ze dat nodig hadden. Hierdoor missen deze ouders een diep vertrouwen in de ander en hebben zij niet vanzelfsprekend oog voor de behoeften van hun kinderen. Steun of hulpverlening kan dan noodzakelijk zijn om hun sensitiviteit te vergroten. Contact maken met deze ouders is voor professionals echter niet altijd eenvoudig. Lianne gaat in deze sessie in op de manier hoe je je zo kunt verbinden met de ouders dat zij beter in staat zijn zich op hun beurt te verbinden met hun kinderen. Met andere woorden hoe word je de vertrouwde basis en de veilige haven voor zowel de ouder als het kind?

Prof. Dr. Annemiek Harder – Inspelen op de motivatie tot verandering

De wijze waarop hulpverleners inspelen op de motivatie voor verandering bij jeugdigen en ouders is een cruciale factor voor succes van hulpverlening. Toch komen uitspraken als ‘hij is ongemotiveerd’ of ‘ouders willen niet meewerken’ nogal eens voorbij in de praktijk. Motivatie is echter geen persoonlijkheidskenmerk of eigenschap, het is juist heel afhankelijk van de situatie en omgeving. En hulpverleners kunnen daar in korte tijd effectief verandering in aanbrengen. In haar presentatie gaat Annemiek in wat factoren zijn om een goede behandelrelatie met deze ouders te kunnen bewerkstelligen en hoe deze er in de praktijk uit kan zien.

Abdellah Mehraz Bsc– Omgaan met vaders met een migratieachtergrond

Hoe bereik, betrek en behoud je vaders met een migratieachtergrond? Tijdens de presentatie van Abedellah maken deelnemers kennis met de succesvolle methodiek ‘Opvoeddebatten met migrantenvaders’ van Trias Pedagogica. Deelnemers krijgen onder meer antwoord op de volgende vragen: Hoe krijg en houd je contact met vaders met een andere culturele achtergrond? Hoe versterk je de rol van deze vaders in de opvoeding? Deze methodiek is gebaseerd op zowel veldonderzoek en literatuur. Uiteraard krijgen deelnemers tot slot ook praktische tips en handvatten voor de praktijk.

Greet Meesters – Bouwen aan zelfvertrouwen

Hoe kom je met ouders in gesprek over hun ouderschap? Eén van de methodieken is het spelen van het ouderschapsspel. Dit blijkt een uitstekend hulpmiddel om met andere ouders in gesprek te komen over hun ouderschap. De vragen in het spel gaan in op drie aspecten van ouderschap: goede ervaringen, wat ouders willen bereiken en het netwerk om hen heen. Zo ontstaan intieme verhalen en al spelend en pratend vinden ouders nieuwe betekenissen, worden zij zich bewust van hun situatie en zichzelf en bouwen zij zelfvertrouwen op. Greet gaat tijdens deze sessie in op de ins & outs van het ouderschapsspel. Ook laat zij zien hoe dit spel kan worden ingezet als middel om ouders met elkaar in gesprek te laten komen.

Deelnemen

Op de website van Euregionaal Congresburo staat alle informatie over de deelnamemogelijkheden.

Naar de congrespagina >>

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER