De cursus ‘Zwanger, bevallen, een kind’ (ZBK) is een universele preventieve interventie voor aanstaande ouders. De interventie, door de erkeningscommissie beoordeeld als goed onderbouwd, biedt een combinatie van zwangerschapsbegeleiding, voorbereiding op de bevalling en voorbereiding op het ouderschap.

Doel van de cursus is het stimuleren van een gezonde ontwikkeling van het (ongeboren) kind door fysieke, psychische en psychosociale problemen bij (aanstaande) ouders te voorkomen. Het programma bestaat uit  tien bijeenkomsten die worden geleid door een multidisciplinair team docenten: bewegingsdocenten, jeugdverpleegkundigen, verloskundigen, lactatiekundigen en pedagogisch adviseurs. De interventie, ontwikkeld door stichting Babywerk, is bedoeld voor alle zwangeren en hun partners (of nauw betrokken belangrijke anderen) vanaf 20 weken zwangerschap.

Aanpak
De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van twee uur. Het eerste uur is voor beide partners en is gericht op ervaringen delen en voorlichting over  (de veranderingen tijdens) de zwangerschap, bevalling, kraamtijd en ouderschaps- en opvoedingsvoorbereiding. Het tweede uur is voor zwangere vrouwen en is gericht inhoudelijke uitwisseling en oefeningen gericht op houding, beweging, conditie, preventie van rug- en bekkenklachten en stressmanagement. Bij twee bijeenkomsten voor de zwangere vrouwen (thema ‘bevalling’ zijn ook de partners welkom. Daarnaast wordt twee keer een bijeenkomst georganiseerd voor alleen de partners, gericht op de verschillende aspecten van het vaderschap.

Bevorderen gunstige ontwikkeling
ZBK bevordert een gunstige ontwikkeling van het (ongeboren) kind door fysieke, psychische en psychosociale problemen te voorkomen. Dit komt in de cursus terug door:
– Fysieke oefeningen te doen (o.a. ter voorbereiding op de bevalling, ontspanning en preventie van rug- en bekkenbodemklachten)
– Deelnemers te informeren over verschillende voorzieningen voor (aanstaande) ouders
– Realistische verwachtingen te scheppen over de bevalling, het ouderschap en de verdeling van zorg- en werktaken
– Te oefenen met stressregulatie
– Sociale steun te stimuleren
– De partners actief te betrekken als steun voor de vrouw en mede-opvoeder van de baby
– De parenting self-efficacy te versterken
– Deelnemers te stimuleren tot (prenataal) hechtingsgedrag (o.a. beeldvorming over het kind, contact maken met de foetus).

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op de websites van Babywerk en het NJI.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER