De GIZ-methodiek helpt zorgprofessionals ‘dezelfde taal’ te spreken met ouders. De methodiek, voluit Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften, is een integrale taxatiemethodiek om de ontwikkel- en zorgbehoeften van een specifiek kind/gezin snel in kaart te brengen. De gezinsvriendelijke methodiek is door het Nederlands Jeugdinstituut erkend als theoretisch goed onderbouwd.

Organisaties van zorg, onderwijs en welzijn kunnen de methodiek inzetten, waardoor iedereen dezelfde taal spreekt. De methodiek is gebaseerd op drie varianten van een gestructureerd, motiverend gesprek waarin professionals gebruik maken van overzichtelijke schema’s voor ouders en kinderen van verschillende leeftijdsgroepen. De nieuwe versies van de schema’s zijn uitermate geschikt voor mensen met een licht verstandelijke beperking. In een film van vier minuten wordt de werking kort en bondig toegelicht.

Verbetering continuïteit zorg
De ervaring leert dat wanneer professionals vanuit de hele jeugdsector met de GIZ-methodiek werken, de continuïteit van de zorg verbetert. Het voordeel van de verbeterde samenwerking tussen ouders, jongeren en professionals is vooral te zien in complexe gezinssituaties waarin zorgcoördinatie aan de orde is. Gebruik van de GIZ-methodiek in deze situaties versterkt de kwaliteit van de gezamenlijke analyse van wat er aan de hand is, en wie wat kan betekenen voor het gezin en zorgt ervoor dat iedereen achter de gezinsdoelen staat. Op deze manier draagt de GIZ-methodiek bij aan de kwaliteitsverhoging van de besluitvorming en de professionalisering van de jeugdsector.

Uitvoering
GIZ-gelicentieerde professionals, werkzaam in zowel preventieve als curatieve zorg-, welzijns- en onderwijsinstanties voeren de GIZ-methodiek uit. Dat zijn (jeugd)artsen, (jeugd)verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, psychologen en (ortho)pedagogen die met kinderen, jongeren en (toekomstige) ouders van kinderen van 0 t/m 23 jaar werken.

Ondersteuning
Een gelijknamige stichting ondersteunt organisaties die de expertise van gezinnen en professionals willen erkennen in hun beslissingsprocessen. Flexibiliteit is een kenmerk van de werkwijze en zorgt ervoor dat de stichting in staat is in te spelen op de behoeften van professionals uit verschillende culturen. Hiertoe worden onder meer training- en adviestrajecten op maat aangeboden.

Meer weten?
Alle informatie staat op de GIZ-website, inclusief een pagina met relevante documenten, waaronder een artikel in Jeugd&Co.

Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER