Kindermishandeling

Kinderen die geregistreerd zijn als slachtoffer van kindermishandeling zijn naar verhouding vaak afkomstig uit eenoudergezinnen. Vooral jonge kinderen zijn relatief vaak slachtoffer van kindermishandeling. Ook hebben relatief veel ouders slachtoffers niet-werkende ouders. Dit blijkt uit onderzoek dat door het CBS is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het onderzoek van het CBS naar de gezinskenmerken van slachtoffers van kindermishandeling betreft een verkennende studie op basis van registratiedata van de zestien Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s). Uit deze studie kunnen geen conclusies over oorzakelijke verbanden worden getrokken; alleen de geregistreerde gevallen van kindermishandeling zijn namelijk meegenomen, waardoor de prevalentie waarschijnlijk een onderschatting is van de werkelijkheid.

Leeftijd

In 2014 stonden er 19.340 slachtoffers van kindermishandeling geregistreerd bij de AMK’s. Dit betekent dat 6 op de 1000 kinderen geregistreerd waren als slachtoffer van mishandeling. Vooral jonge kinderen zijn relatief vaak slachtoffer. Van de kinderen tot en met 3 jaar werden 7 op de 1000 kinderen geregistreerd als slachtoffer van kindermishandeling. Bij kinderen tussen 4 en 11 jaar waren dat er 6 op de 1000. Kinderen tussen 12 en 17 jaar werden met 4 op de 1000 kinderen het minst vaak geregistreerd als slachtoffer.

Eenouderhuishouden

Kinderen die slachtoffer zijn geworden van mishandeling zijn in 44 procent van de gevallen afkomstig uit een eenouderhuishouden. Van het totaal aantal kinderen onder 18 jaar woont 15 procent in een eenouderhuishouden. Daarnaast komen slachtoffers minder vaak uit gezinnen met twee kinderen. Grote gezinnen met drie of meer kinderen of juist kleine gezinnen met één kind komen naar verhouding vaker voor in de registratiesystemen van de AMK’s.

Niet werken

Kinderen die geregistreerd zijn als slachtoffer van kindermishandeling komen naar verhouding vaak uit gezinnen waar beide ouders niet werken. Van de slachtoffers van kindermishandeling heeft bijna 40 procent twee ouders die niet werken. Ter vergelijking: van alle kinderen onder 18 jaar heeft ongeveer 10 procent ouders die beiden niet werken.

Gegevensverzameling

In het onderzoek dat het CBS heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is gebruik gemaakt van gegevens van de zestien Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) die in 2014 geregistreerd werden. Sinds 1 januari 2015 wordt kindermishandeling bij de Veilig Thuis organisaties gemeld. Het CBS ontvangt ook gegevens van de Veilig Thuis organisaties over kindermishandeling, maar de betrouwbaarheid en volledigheid van deze cijfers is nog niet voldoende om cijfers samen te stellen over het aantal kinderen dat betrokken is bij een melding/onderzoek naar kindermishandeling.

Meer weten?

Ga naar de CBS-website voor meer informatie over het onderzoek naar gezinskenmerken.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER