Gezinnen én jeugdhulpverleners zijn enthousiast over de gezinsinterventie ‘Family Check-up’. Zij vinden het een efficiënte methode om gezinsproblemen in kaart te brengen. Met name de positieve en praktische insteek krijgt waardering. Bovendien biedt de kortdurende interventie concrete handvatten aan ouders.

Van 2017 tot 2020 hebben het Trimbos-instituut en jeugdzorgorganisatie Entrea Lindenhout in opdracht van ‘FNO Zorg voor kansen’ een pilotstudie gedaan naar de gezinsinterventie. Deze is uitgevoerd onder 58 gezinnen met kinderen tussen de 6 en 14 jaar. Gezinnen en jeugdhulpverleners zijn enthousiast over deze interventie.

Over Family Check-up

De Family Check-up is gericht op het vroegtijdig signaleren en bieden van hulp aan ouders die problemen ervaren in de opvoeding van hun kind. Bijvoorbeeld bij emotionele- of gedragsproblematiek. In drie sessies, waarin jeugdhulpverleners gezinnen thuis bezoeken, vindt onderzoek plaats naar wat er goed gaat in de gezinnen, waar verbetering mogelijk is en welke eventuele aanvullende hulp nodig is. De interventie beoogt via het veranderen van gezinsfactoren, bijvoorbeeld opvoeding, sfeer en conflicten in het gezin, problemen bij kinderen te verminderen en ernstigere problematiek op latere leeftijd te voorkomen. Door gebruik te maken van motiverende gespreksvoering probeert men de bereidwilligheid tot gedragsverandering en betrokkenheid van gezinnen te vergroten.

Bewuster en positiever opvoeden

De resultaten uit de effectevaluatie suggereren dat gezinnen zich positief ontwikkelen op meerdere gebieden. Zo gaven ouders aan dat ze na de Family Check-up meer positief gedrag bij hun kinderen aanmoedigden met complimenten en/of beloningen, minder negatief opvoedgedrag (bijvoorbeeld schreeuwen tegen hun kind) vertoonden, minder conflicten met hun kinderen en in het gezin hadden en minder opvoedstress ervaarden.

Deze positieve ontwikkelingen worden bevestigd door de gesprekken met ouders en jeugdhulpverleners. Met name de positieve en praktische insteek werd door hen gewaardeerd.

Toekomst

Op basis van de resultaten van deze pilotstudie biedt Entrea Lindenhout de Family Check-up in Nijmegen op alle basisscholen aan. Het nieuwe Buurtteam Jeugd en Gezin in Nijmegen biedt de Family Check-up vanaf 1 juli 2021 aan. Tevens voert de Universiteit van Amsterdam op dit moment een grotere studie uit met als doel het onderzoeken van de effectiviteit van de Family Check-up in een Nederlandse setting.

Resultaten Family Check-up in Nederland >>

Bron: trimbos.nl

Zie ook:

Verbeter en verfijn aanbod aan gezinsinterventies

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER