De meeste ouders gaan vrij gemakkelijk een gesprek met hun kind aan over alcohol, roken, drugs of gamen. Ze bespreken dan met name de risico’s hiervan. Ouders missen echter tips om met tegenargumenten om te gaan, vooral als het gaat om drugs en gamen. Dat blijkt uit onderzoek onder het Landelijk Ouderpanel van Stichting Opvoeden.nl en Ouders & Onderwijs, in samenwerking met het Trimbos-instituut.

Naast risico’s, praten ouders ook over actuele onderwerpen die bijvoorbeeld op televisie zijn geweest en over de ervaringen van hun kind. Bijna driekwart van de ouders geeft aan erover te praten als hun kind zelf met vragen komt. Daarnaast gaat zo’n twee derde het gesprek aan naar aanleiding van gebeurtenissen in de omgeving of in het nieuws.

Gamen lastigste gespreksonderwerp

Ondanks dat ouders het vrij gemakkelijk vinden om met hun kind in gesprek te gaan, blijkt gamen het meest lastige onderwerp voor hen te zijn. Ouders zeggen niet met gamen te zijn opgegroeid en het moeilijk te vinden om onderscheid te maken tussen gezond en ongezond gamegedrag. Hun kinderen zien juist de positieve kanten van gamen. Daardoor blijken er meer conflicten te ontstaan. Dat is ook terug te zien in het drugsgebruik. Ouders missen hier de kennis over om een gedegen gesprek te voeren, vooral over lachgas, XTC, MDMA en blowen.

Informatiebehoefte

Op de vraag aan welke informatie zij behoefte hebben, geven ouders bij alle onderwerpen aan te willen weten hoe zij hun kind kunnen helpen bij groepsdruk op bijvoorbeeld feestjes. Als het gaat om alcohol, willen zij ook weten hoe je herkent dat een kind alcohol heeft gebruikt. Bij roken is er behoefte aan tips over het voorkomen ervan, bij drugs juist over de verschillende soorten die er zijn en bij gamen tips voor het voorkomen van overmatig gamen.

Beoordeling teksten

In het onderzoek is de ouders ook gevraagd om teksten over alcohol, roken, drugs of gamen van Opvoeden.nl te beoordelen. Deze werden over het algemeen positief beoordeeld. Over de tekst drinkgedrag zei een ouder: ‘Het is motiverend om te lezen dat we meer invloed hebben dan we denken en regels stellen blijkt te werken.’

De ouders missen in de tekst wel tips om met tegenargumenten van hun kind om te gaan. Dat geldt ook voor de tekst over gamen. Sommige ouders geven aan dat hun kind niet eens over het gamegedrag in gesprek wil gaan, laat staan over het aanpassen. Ook gaven een paar ouders als tip dat de online vriendschappen die door gamen ontstaan nog best onbegrijpelijk zijn voor ouders, terwijl daar op zich niets mis mee is. Deze en andere tips gaan we met onze deskundigen verwerken, zodat de informatie nog beter op ouders aansluit.

Voorlichtingsmateriaal Trimbos

In het onderzoek reageerden ouders tot slot op voorlichtingsmateriaal dat het Trimbos-instituut voor scholen ontwikkelde. Ze waren voornamelijk positief over de informatie en het uiterlijk van de materialen. Toch kwam er wat feedback terug over de toon en misten ouders soms praktische handvatten. De materialen worden hierop aangepast.

Achtergrondinformatie over het onderzoek

Een samenvatting van alle resultaten staat online. In totaal deden 273 ouders uit het Landelijk Ouderpanel aan het onderzoek mee. Ongeveer 28 procent van deze ouders heeft kinderen jonger dan 14 jaar, bij ongeveer 26 procent is het oudste kind 14 of 15 jaar oud en bij 46 procent is het oudste kind 16 jaar of ouder. De uitkomsten zijn niet representatief voor de Nederlandse bevolking: de ouders zijn voornamelijk hoogopgeleid en hebben een Nederlandse culturele achtergrond.

Het Landelijk Ouderpanel telt op dit moment ruim 4500 ouders. Voortaan ook meedoen aan onderzoeken? Meld je dan aan via deze pagina!

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER