Voor studenten van mbo-opleidingen is het vaak lastig het ouderschap te combineren met een opleiding. Hierdoor vallen zij vaker uit dan leeftijdsgenoten zonder kind. Gepaste ondersteuning vanuit school is nodig. Fiom heeft hiertoe de richtlijn ‘Preventie schooluitval zwangere studenten en studerende ouders‘ voor mbo-opleidingen ontwikkeld.

Mbo-onderwijsinstellingen krijgen regelmatig te maken met zwangere studenten en studenten die zorg dragen voor een kind. De richtlijn biedt praktische handvatten voor mbo- onderwijsinstellingen om hen op passende wijze te ondersteunen zodat uitval kan worden voorkomen. De handvatten zijn ook bruikbaar voor hbo en wo- opleidingen.

De richtlijn, ontwikkeld in nauwe samenwerking met het onderwijsveld, is een doorontwikkeling van het ‘Protocol preventie schooluitval zwangere leerlingen en tienermoeders’ uit 2009. Dit protocol was toe aan een update die beter aansluit op de praktijk.

Gratis download
De richtlijn is gratis te downloaden op Fiom.nl en te vinden in de kenniscollectie Jong Ouderschap

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER