Effectief werken aan veiligheid in een gezin wordt gedaan vanuit een gedeelde visie, waarbij de gefaseerde ketenzorg drie fases onderscheidt. In een nieuwe animatie worden deze aan de hand van een casus uitgelegd.

Als eerste gaat het om het herstellen van de directe veiligheid in het hier en nu. Daartoe worden veiligheidsafspraken gemaakt. Om de directe veiligheid te borgen, is er de tweede fase: risico gestuurde zorgen met veiligheid als doel. Hiertoe wordt een gezamenlijke analyse gemaakt van de onderliggende kind, ouder- en omgevingsfactoren die de kans op toekomstige veiligheid vergroten. Op basis van deze factoren wordt een integraal hulpverleningsplan gemaakt waarin professionals met elkaar samenwerken. Alle interventies zijn risico gestuurd. Iedere keer wordt getoetst of de begeleiding en hulp bijdraagt aan het verminderen en stoppen van het geweld.

Als laatste richt de hulpverlening zich op de trauma’s die door het geweld zijn ontstaan. Samen met het gezin kijkt de hulpverlening welke hulp, sociale steun of psycho-educatie nodig is om de opgelopen schade te herstellen. Dit is de derde fase.

De animatie is gebaseerd op het stuk uit 2016: Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg.

Bekijk de animatie >>

Bron: Augeo Foundation

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER