Forensisch pleeggezin

Sinds enkele jaren loopt er een proefproject forensische pleegzorg voor minderjarige verdachten van 12 tot en met 17 jaar. Op deze manier hoeven zij hun veroordeling niet in de gevangenis af te wachten. Doel is voorkomen dat jongeren opnieuw in de fout gaan.

Het project is ontwikkeld door Spirit Jeugd en Opvoedhulp in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. In plaats van in een justitiële jeugdinrichting worden jongens en meisjes onder strenge regels ondergebracht bij een speciaal opgeleid pleeggezin. Zij hoeven hun veroordeling op deze manier niet in een jeugdgevangenis af te wachten. Het verblijf in een forensisch pleeggezin is altijd tijdelijk en kan soms verlengd worden tot maximaal zes maanden. Tot nu toe zijn twintig jongeren in een gezin geplaatst.

Kwetsbare groep

Opname in een veilige gezinssituatie  is voor deze kwetsbare groep belangrijk, vindt Hans Straver, projectleider forensische pleegzorg bij Spirit. Het doel van dit project is voorkomen dat jongeren terugvallen in hun oude gedrag en opnieuw in de fout gaan. Straver: “We kijken naar zaken die wél goed gaan in het leven van een jongere, zoals school, werk, stage, sport, hun familierelaties en behandeling. Een forensisch pleeggezin biedt ze stabiliteit en structuur. In de tussentijd werken wij aan een verbetering van de thuissituatie, zodat de jongere veilig kan terugkeren. Vaak komen ze uit instabiele gezinnen en hebben ze te maken gehad met huiselijk geweld of kindermishandeling.”

Tijd en inzet

Soms is dit soort specialistische pleegzorg zwaar. Van de eerste vijf pleeggezinnen die bij aanvang van de proef meededen, zijn er nu nog drie over. Een jonge verdachte opnemen in je gezin kost veel tijd en inzet en vereist barmhartigheid. Bovendien moet je je huis openstellen voor mensen met wie de jongen te maken heeft: jeugdreclassering, begeleiders, psychiaters, biologische ouders. De pleegouders volgen via Spirit een speciale cursus om te leren omgaan met de jongens die ze in huis krijgen. Belangrijk is hoe je op bepaald gedrag reageert en hoe je kalm blijft. Boos worden werkt averechts.

Regels

De rechter heeft bepaald aan welke regels zij zich moeten houden. Zo hebben sommigen een avondklok en/of een enkelband, anderen mogen hun vrienden niet thuis ontvangen. In het geval van een avondklok controleert de wijkagent ’s avonds of de jongens thuis zijn.

Verder lezen

In het artikel in Het Parool vertelt een forensisch pleeggezin uitvoerig over hun ervaringen met de kinderen. Zie: Pleegkind met enkelband: ‘Ze zijn slechter af in de gevangenis

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER