FNV pleit voor een fundamentele verandering op de arbeidsmarkt. Vrouwen en mannen moeten daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om te werken en te zorgen. “De FNV wil daarover met de politiek en met werkgevers aan de cao-tafel afspraken maken.”

Dat zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong in reactie op onderzoek van bureau McKinsey op nationalezorggids.nl. Het McKinsey rapport Power of parity concludeert dat Nederland het wat betreft de positie van vrouwen op een fiks aantal punten slechter doet dan andere Europese landen. Vrouwen werken weinig uren, ze verdienen per maand het minst, ze hebben weinig leidinggevende posities en kiezen niet vaak voor een technische studie. Daarnaast krijgen relatief veel vrouwen (25 procent) te maken met geweld en intimidatie.

Hoger opgeleid, lager betaald

Nederlandse jonge vrouwen zijn al jaren hoger opgeleid dan jonge mannen. Toch leidt die hogere opleiding er nog niet toe dat vrouwen ook een betere positie krijgen op de arbeidsmarkt. Ze zitten vaker in lager betaald werk op onzekere basis. Het aantal uren dat vrouwen werken gaat maar niet omhoog. Kitty Jong: “Dat toont aan dat er iets fundamenteel mis is met de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor vrouwen. Daar moet nu verandering in komen.”

Werk en zorg

Vooral het moment dat er kinderen komen, verslechtert de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Jong: “Vrouwen en mannen krijgen samen kinderen en zijn er samen verantwoordelijk voor. De FNV pleit voor een samenhangend stelsel van betaald verlof en goede kindvoorzieningen. De politiek roept al jaren dat werk en zorg gecombineerd moet worden, laten ze daar nu eindelijk eens voor zorgen. Daarnaast zouden toegesneden schooltijden en zeggenschap over werktijden er voor moeten zorgen dat het werk beter te combineren is met een jong gezin.”

Oneerlijk

Met name het feit dat Nederlandse vrouwen weinig uren in de week werken baart zorgen. Daardoor zijn veel vrouwen niet in staat om van dit inkomen rond te komen. Kitty Jong: “Natuurlijk zou iedereen zelf moeten kunnen bepalen hoeveel uren ze willen werken, maar nu is het oneerlijk verdeeld. En is het ook maar zeer de vraag óf er echt sprake is van een vrije keuze. Veel vrouwen geven aan meer uren te willen werken, laten we daar dan ook voor zorgen dat vrouwen daartoe in staat gesteld worden. Wij willen afspraken met werkgevers over zeggenschap over werktijden en het verlagen van werkdruk.”

Bron: nationalezorggids.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER