Kinderen die jeugdbescherming krijgen, krijgen toch nog onvoldoende bescherming. Dit heeft meerdere oorzaken. Niet alleen de wachtlijsten, maar ook het tekort aan ervaren jeugdbeschermers en het gebrek aan tijdige passende hulp spelen hierbij een rol. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat nu onderzoek doen naar de kwaliteit van de dossiers en het onderzoek bij een gedwongen uithuisplaatsing van kinderen.

De jeugdbescherming staat zwaar onder druk door onder meer arbeidsproblematiek en wachtlijsten. Ondanks deze problemen is zorgvuldig feitenonderzoek en het betrekken van jeugdigen en ouders nodig bij een ingrijpende beslissing als een gedwongen uithuisplaatsing. Afgelopen jaar bezochten de inspecties alle elf regio’s. Zij kregen in dit onderzoek zicht op de situatie van 400 kinderen en hun gezinnen. Uit dit inspectieonderzoek bleek dat kwetsbare kinderen onvoldoende worden beschermd.

Om een gedwongen uithuisplaatsing te voorkomen, is het belangrijk dat de hulpverlening actief met de jeugdige en de ouders samenwerkt. Daarnaast is zorgvuldig onderzoek nodig. Ook kreeg de inspectie signalen over de kwaliteit van het feitenonderzoek en dossiervoering door onder meer Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen. Daarbij gaven de kinderrechters in oktober 2021 aan dat zij soms verstrekkende beslissingen nemen op basis van onvolledige of onjuiste rapportages.

Toezicht

De inspectie kijkt naar de afwegingen en beslissingen voor en tijdens een gedwongen uithuisplaatsing. In het gepubliceerde toetsingskader is te lezen naar welke onderwerpen de inspectie kijkt. Hierbij betrekt zij alle partijen die een rol speelden bij de beslissing. De inspectie kijkt onder meer naar de manier waarop de behoefte van de jeugdige centraal stond en besluiten zijn genomen. Daarnaast wordt bekeken of het onderzoek tijdig, deskundig en cliëntgericht is uitgevoerd. Dat doet de inspectie aan de hand van 40 à 50 uithuisplaatsingen uit 2021. Wanneer ouders en jeugdigen hiervoor open staan praat de inspectie ook met hen. De resultaten zijn voor de zomer van dit jaar te verwachten.

Toeslagenaffaire kinderopvang

Het toezicht op de kwaliteit van het feitenonderzoek richt zich op gedwongen uithuisplaatsingen in het algemeen. Dit toezicht staat los van het onderzoek dat de Inspectie Justitie en Veiligheid doet om na te gaan of het falen van de overheid in de toeslagenaffaire doorwerkte in de jeugdbescherming.

Publicaties

IGJ Toetsingskader voor toezicht ‘feitenonderzoek bij gedwongen uithuisplaatsing ‘>>

Bron: igj.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER