De Familieklas is een methodiek voor kinderen met gedragsproblemen in de klas. De aanpak richt zich niet alleen op het kind, maar ook op zijn omgeving: thuis en op school. Ouders, kinderen en leerkrachten ontdekken waar problemen ontstaan en werken samen aan een oplossing met behulp van leerdoelen.

De Familieklas is gericht op het verminderen van gedragsproblemen die het functioneren op school in de weg staan. Als gedragsproblemen afnemen, kunnen leerprestaties vooruit gaan en krijgen kinderen weer meer plezier in school.

Stevige basis

Kinderen, ouders en leerkrachten bepalen samen aan welke concrete doelen wordt gewerkt. Dankzij deze gezamenlijke aanpak ontstaat vaak meer inzicht en wederzijds begrip tussen ouders en de school. Onderlinge relaties verbeteren hierdoor. Het is belangrijk dat de personen in die driehoek, kind – thuis – school, goed in contact staan met elkaar, om het kind een stevige, betrouwbare basis te geven waarop hij zich kan ontwikkelen.

Drie pijlers

Als de communicatie verstoord is, kan het gebeuren dat het kind niet meer weet wat er van hem wordt verwacht en liggen gedragsproblemen op de loer. De Familieklas brengt die drie pijlers bij elkaar. Gezamenlijk wordt gekeken waar het mis gaat en hoe dat op een constructieve manier kan worden aangepakt. Zo leert het kind, zijn ouder en zijn leerkracht dít probleem op te lossen, maar ook hoe zij in de toekomst met andere problemen om kunnen gaan. Iedereen draagt bij aan de oplossing vanuit zijn eigen rol: de ouder thuis als opvoeder, de leerkracht op school en het kind als zichzelf.

Blijvend beter gedrag

De oorsprong van de Familieklas ligt in Denemarken, waar de Familieklasse al jaren zeer goede resultaten oplevert. Het blijkt dat het contact tussen school en ouders sterk verbetert en dat meer dan 80% van de kinderen blijvend beter gedrag vertoont in de klas.

Hebt u interesse in de Familieklas? Mail voor meer informatie naar info@familieklas.nl.

Meer weten?
> Praktijkvoorbeeld Stichting Familieklas Nederland op de NJI-website

> Website Stichting Familieklas

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER