Het Erasmus MC Sophia heeft een nieuw centrum voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen, ofwel KOPP. In het centrum werken de afdelingen kinder- en jeugdpsychiatrie, psychiatrie en verloskunde samen. Zo worden problemen op tijd herkend en kan tijdig de juiste, indien nodig preventieve, zorg geboden worden.

Nederland telt naar schatting 400.000 kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP). Die problemen kunnen variëren van stemmingswisselingen, tot depressie en bipolaire stoornis. ‘Problemen wil je zo snel mogelijk signaleren en indien nodig preventief handelen’, aldus Esther Mesman, GZ-psycholoog en mede-initiatiefnemer van centrum KOPP. ‘Deze kinderen hebben een groter risico om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen. Dan is samenwerking in de regio cruciaal.’ Het centrum KOPP werkt samen met gemeenten, de GGZ, verloskundigen, jeugdgezondheidszorg en andere maatschappelijke instellingen.

Rijke onderzoekshistorie

De combinatie van zorg met wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling en levensloop van (ongeboren) kinderen van ouders met psychiatrische problemen maakt het nieuwe centrum bijzonder. ‘We hebben in het Erasmus MC een rijke onderzoekshistorie naar de impact van psychiatrische klachten bij ouders op de ontwikkeling van het kind, al vanaf de zwangerschap tot in het volwassenleven. De resultaten van deze onderzoeken zetten we direct om naar klinische zorg, beleidsadviezen en de ontwikkeling van onderwijs.’

Patiënt centraal

Het nieuwe centrum wil blijvend aandacht vragen voor de vaak onzichtbare doelgroep en streeft naar een zo’n breed mogelijke impact op de levens van ouders en kinderen. ‘We hebben een website waarop alle informatie, specialismen, onderzoeken en zorgverleners staan. Het is een stuk overzichtelijker geworden en de patiënt staat centraal. Ook hebben we onlangs een eerste publieksdag georganiseerd voor gezinnen, beleidsmakers en hulpverleners. We hebben onderzoeksresultaten met ze gedeeld en er was een interactieve markt waar we als hulpverleners en onderzoekers met het publiek in gesprek konden. Er waren ruim honderd bezoekers, dus we kunnen het een mooi succes noemen.’

Kijk voor meer informatie op de nieuwe website van centrum KOPP.

Bron: amazingerasmusmc.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER