NCJ heeft de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in de jeugdgezondheid’ gelanceerd. De handreiking is bedoeld om professionals in de geboorte- en jeugdgezondheidszorg concrete handvatten te geven om met armoede bij kinderen, jongeren en hun ouders om te gaan.

Nog altijd groeit gemiddeld één op de dertien kinderen in Nederland op in armoede. In Rotterdam is dat één op de vijf. Geboren worden en opgroeien in armoede brengt chronische (early life) stress met zich mee wat kan leiden tot gezondheidsrisico’s die al voor de geboorte beginnen en leiden tot een gemiddeld kortere levensverwachting. Het gezond, veilig en kansrijk opgroeien staat voor deze kinderen onder druk. Elke dag kunnen professionals in het onderwijs, het sociaal domein en in de geboorte- en jeugdgezondheidszorg iets voor deze kinderen, jongeren en hun (aanstaande) ouders betekenen.

Elf werkwijzen

De handreiking biedt elf werkwijzen, geordend naar de categorieën:

– Signaleren (zodat elk kind en elke jongere in armoede wordt gezien),

– Ondersteunen (zodat elk kind en elke en elke jongere in armoede kan meedoen) en

– Stimuleren (zodat elk kind en elke jongere toekomstkansen krijgt).

De werkwijzen variëren van bijvoorbeeld het opbouwen van vertrouwen, het ondersteunen bij opgroeien en ouderschap tot het bevorderen van lichamelijke en mentale gezondheid. Professionals in de geboorte- en jeugdgezondheidszorg en ervaringswerkers armoede uit het land hebben meegewerkt aan de handreiking. Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam), Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen) en Petra Kletter (NCJ) zijn de auteurs.

Drieluik compleet

De handreikingen ‘Omgaan met kinderarmoede’ vormen een drieluik. Er is zowel een handreiking voor scholen, als voor het sociaal domein en voor de jeugdgezondheid. In de drie handreikingen is de SOS-aanpak (Signaleren, Ondersteunen en Stimuleren) bij kinderarmoede steeds de kapstok. Het doel is dat het werken met de handreikingen ook bijdraagt aan een betere samenwerking van alle (jeugd-)professionals die met kinderen, jongeren en hun (aanstaande) ouders te maken krijgen.

Omgaan met armoede op scholen >
Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein >
Hoe om te gaan met armoede in de jeugdgezondheid >

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER