Het oudergericht werken staat sterk in de belangstelling. De maatschappij doet steeds vaker een beroep op ouders om te handelen vanuit hun eigen kracht en regie. Dit vraagt van professionals een oudergerichte attitude en handelingsrepertoire. Een nieuwe e-Learning cursus helpt hen op weg.

Oudergericht werken krijgt vorm vanuit een grondhouding naar ouders waarin hun ouderschap centraal staat zonder het kindbelang uit het oog te verliezen. Deze grondhouding komt tot uitdrukking in een positie waarin je als professional consequent naast de ouder staat en niet boven- of ondergeschikt bent. Het oudergericht werken houdt in dat de professional, startend vanuit het kindperspectief, continu sensitief is voor het ouderperspectief. Daarbij worden ouders zodanig ondersteund dat zij zelf oog voor hun specifieke positie als ouder behouden of weer krijgen. Tevens worden zij gestimuleerd hun regisserende positie ten aanzien van hun kind en hun altijd aanwezige competenties als ouder (weer) toe te passen.

Het Centrum voor Educatie en Supervisie (CES) biedt samen met Zuyd Hogeschool de e-Learning cursus oudergericht werken aan. Door het volgen van deze cursus raak je bekend met de achterliggende theoretische concepten van Dr. Alice van der Pas over oudergericht werken vanuit de ouderschapstheorie en de methodiek ouderbegeleiding.

Informatie: ces-educatie.nl >

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER