JGZ Kennemerland wil aansluiten bij de eigen verantwoordelijkheid en kracht van ouders. Om die reden is in 2014 op twee consultatiebureaus een nieuwe werkwijze ingevoerd: Ouders Eigen Regie (OER). Wat zijn de ervaringen tot dusver?

Op de twee locaties hebben ouders de regie over het moment waarop ze contact hebben met de JGZ en met welke professional. Binnen het project Ouders Eigen Regie worden de effecten van deze nieuwe werkwijze onderzocht. Kennis over de effecten van eigen regie op bijvoorbeeld vaccinaties, screeningen en opkomst en tevredenheid van ouders is zeer relevant voor zowel uitvoerende professionals, managers als beleidsmakers bij gemeenten. Lucy Smit (arts M&G, JGZ Kennemerland) en Melissa Sellaiyah (BSc Gezondheid en Leven, VU Amsterdam) vertelden onlangs in een workshop over deze methode en het onderzoek waarbij twee OER-locaties zijn vergeleken met twee controlelocaties waar het standaard JGZ aanbod bleef.

Verwachtingen

Iedereen ging eerst voor zichzelf na of ze verwachtten dat OER een positief, neutraal of negatief effect zou hebben. Die verwachtingen liepen uiteen. Over het algemeen schatten de deelnemers in dat OER een positieve uitwerking heeft op het aantal ouders dat naar het consult komt, omdat ouders meer gemotiveerd zijn als ze zelf de keuze kunnen maken. Zo zei een van de aanwezigen: “Als je ouders goed informeert, is de motivatie groter: meer zelfbeschikking motiveert!.”

Maar over het tijdig vaccineren dachten de deelnemers verschillend: sommigen verwachtten dat ouders van de OER-locaties tijdiger zouden vaccineren, anderen vermoedden dat OER geen verschil zou maken, omdat het belang van vaccineren bij de meeste ouders al wel bekend is. Sommigen waren bang dat ouders niet meer (op tijd) zouden komen.

Over de VTO-taaltoets waren de verwachtingen het minst positief:  de meesten dachten dat ouders minder vaak op tijd voor deze screening zouden komen of helemaal niet. “Ik vraag me af of ouders de noodzaak inzien van dit onderzoek en of het duidelijk is waarom dit tussen de 23 en 29 maanden afgenomen moet worden”, aldus een JGZ-professional.

Wat vooral naar voren kwam was het belang van goede informatie en voorlichting, zodat ouders weten waarom vaccinaties of de afname van een signaleringsinstrument op een specifiek moment belangrijk is en ze een weloverwogen keuze kunnen maken.

Geen verschil

Lucy en Melissa lieten weten dat er op geen van de drie aspecten verschillen waren gevonden tussen de twee OER-locaties en de twee controlelocaties. Tussen de twee OER-locaties bleek wel een klein verschil: op de ene was de tijdigheid waarop ouders kwamen voor vaccinaties van hun kind beter dan op de andere. Lucy: “Een verklaring voor dit verschil kan zijn dat JGZ-professionals van de ene locatie zich de OER-methode meer eigen hebben gemaakt dan de andere locatie.”

App geeft ouders meer regie

In aansluiting op de OER-methode wil JGZ Kennemerland de eigen regie van ouders versterken met een nieuw ontwikkelde JGZ-app. Deze app geeft ouders online toegang tot de dienstverlening van JGZ Kennemerland. De app bestaat uit drie onderdelen: maken en beheren van afspraken, toegang tot (delen van) het digitale dossier van het kind en informatie over onderwerpen die te maken hebben met opvoeden, ontwikkeling, gezondheid en ouderschap.

Ouders kunnen met de JGZ app de gewenste locatie en medewerker kiezen. Ook kunnen ze onderwerpen kiezen die ze willen bespreken tijdens het consult. In de app zien ouders wie het dossier van hun kind heeft ingezien en met welke reden. JGZ Kennemerland gaat ervan uit dat ouders zelf weten wat goed is voor hun kind en welke informatie ze nodig hebben. Daarom geeft de JGZ app informatie over verschillende onderwerpen en staan bij artikelen suggesties voor websites, literatuur, filmpjes en andere bronnen, waaruit ouders zelf een keuze kunnen maken.

Bron: vumc.nl 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER