Ouders hebben in het onderwijs baat bij ondersteuning door een ervaringsdeskundige buddy. Dit komt de samenwerking met school, met het oog voor het kind, ten goede. Binnen scholen hebben professionals een team van collega’s en deskundigen om zich heen. Ouders, veelal met beperkte kennis van het onderwijssysteem, staan er echter meestal alleen voor. 

Balans heeft ervaring opgedaan met een buddysysteem voor ouders. De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heeft de ervaringen onderzocht en de lessen die daaruit geleerd kunnen worden, in kaart gebracht. In hun rapport komen de onderzoekers met een warm pleidooi voor een buddysysteem. In het belang van ouders, kinderen én scholen.

Tijd is er rijp voor

De gedachte achter het buddysysteem is dat de ervaringsdeskundige buddy zijn ervaring ten dienste stelt aan de ouders. Hij of zij denkt met de ouders mee om te komen tot een goede samenwerking met school met het oog op het kind. Een buddysysteem is er niet vanzelf. Want wanneer is iemand geschikt om als buddy op te treden? Moet hij geschoold worden? Welke eisen stel je aan de match tussen ouders en buddy? Is er begeleiding nodig op deze match? Hoe lang duurt een samenwerking? Wat is eigenlijk de taakstelling van de buddy? Op al deze vragen gaan de onderzoekers in hun rapport in. De titel weerspiegelt de eindconclusie: Buddy draagt bij aan goede samenwerking met school.

Onderzoek naar ondersteuning door buddy

Op basis van hun onderzoek adviseren de onderzoekers – drs. Elize Lamdrs. Ellen Aanen en dr. Wim Dekker spoedig en zorgvuldig te komen tot een ontwerp voor een buddysysteem. Een systeem waarmee ouders in het onderwijs ondersteuning krijgen van een buddy. Het systeem moet niet alleen dichtbij de ouders staan, maar ook het vertrouwen krijgen van het onderwijs. De tijd is er volgens hen rijp voor. De uitkomsten van het onderzoek kunnen helpen bij het ontwikkelen van een goed systeem. Er is al veel kennis beschikbaar. De onderzoekers hebben het vertrouwen dat een buddysysteem zal bijdragen aan een betere samenwerking tussen ouders en school in het belang van het kind. Dat het de draagkracht van ouders zal vergroten en hun plezier in het ouderschap zal doen groeien.

Aanbevelingen

In hun rapport komen de onderzoekers tot onder meer de volgende aanbevelingen:

  • Bij het komen tot een goed ontwerp moet de driehoek ouder, kind en onderwijs centraal staan.
  • Het mag niet zo zijn dat belangentegenstellingen het buddysysteem van meet af aan ondermijnen.
  • In het te ontwerpen buddysysteem moet de stem van het onderwijs goed doorklinken en volop ruimte krijgen.
  • Organiseer het buddysysteem op enige afstand van de school en bied ruimte aan informele buddy’s.
  • Een buddy is geen professional. Tegelijkertijd gaat het hier om een belangrijk en kwetsbaar systeem, dat professioneel ondersteund moet worden. Dit is in het belang van ouders, kinderen, de buddy en school. Hierop zal geïnvesteerd moeten worden.
  • Voor buddy’s moet er niet alleen ondersteuning zijn, maar ook professionalisering. Dit draagt bij aan de kwaliteit en aan het plezier.

Buddy voor ouders in het onderwijs bespaart kosten

Ondanks de investeringen die gedaan moeten worden, kan een buddysysteem op termijn veel kosten besparen. Allereerst voor de scholen zelf. Spanningen en conflicten kosten scholen veel tijd en geld en dragen bovendien niet bij aan de arbeidssatisfactie. Alle drie urgente kwesties in het onderwijs. En wanneer de stress voor ouders en kinderen afneemt en er weer vertrouwen ontstaat scheelt dit ook veel pijn, last en moeite. Ongetwijfeld leidt dat ook tot een afnemend beroep op hulpverlening. Na invoering van een buddysysteem kan een onderzoek op basis van effectcalculatie deze te verwachten winst in kaart brengen. Dit zal bijdragen aan de legitimatie van het buddysysteem.

Bron: balansdigitaal.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER