Het heeft meerwaarde om gezinsleden actief te betrekken bij visiterondes op kinderafdelingen. Hierdoor worden minder ernstige medische fouten gemaakt dan voordat deze nieuwe manier van werken werd gebruikt.

Dit blijkt uit een prospectieve multicenterstudie waarover Alisa Khan e.a. schrijven in The BMJ. Zeven Noord-Amerikaanse ziekenhuizen voerden een gestandaardiseerde manier van visitelopen in, waarbij de familie van de patiënt centraal stond.

Opzet nieuwe manier van werken

Onderdeel van de proef  vormde het gebruik van eenduidige, begrijpelijk taal, het actief betrekken van de familie en gestructureerde verslaglegging van de visite. Deze manier van werken werd door een team van onder meer ouders, verpleegkundigen, artsen en onderzoekers opgesteld. Alle betrokken zorgverleners kregen extra training gericht op communicatie. De onderzoekers vergeleken de situatie voor en na deze interventie, aan de hand van ongeveer 1500 opnames voor en 1500 na. De patiëntkenmerken waren in beide periodes vergelijkbaar.

Uitkomsten

Het totaal aantal gemaakte medische fouten verschilde niet significant, maar het aantal ernstige fouten (waardoor de patiënt schade opliep) wel: 21 versus 13 per 1000 patiëntdagen. Overigens wil dat niet zeggen dat het aantal niet-ernstige fouten dus significant toenam: voor deze én het totaal aantal fouten was geen significant verschil meetbaar. Verder waren familieleden vaker tevreden over de visite, op allerlei aspecten.

Puur toegespitst op de communicatie met artsen was er weinig verschil meetbaar, wel met de verpleegkundigen en het team als geheel. De meetbare kwaliteit van communicatie nam toe. De gemiddelde duur van de visite per patiënt nam niet significant toe.

Patient safety after implementation of a coproduced family centered communication programme: multicenter before and after intervention study

Bron: medischcontact.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER