Stichting Opvoeden.nl zet zich in om ouders te betrekken bij het richtlijnenproces van de jeugdgezondheidszorg. Aan de ene kant door met deskundigen relevante informatie voor ouders in richtlijnen te vertalen naar begrijpelijke opvoedinformatie. Aan de andere kant door via onder andere het Landelijk Ouderpanel de mening van ouders te vragen over adviezen en mogelijke wijzigingen in richtlijnen. Deze ambitie vervult Opvoeden.nl met onder andere het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, TNO en ZonMW.

Richtlijn Taalontwikkeling

Bij de publicatie van de JGZ-richtlijn Taalontwikkeling is tegelijkertijd de bijbehorende, betrouwbare informatie voor ouders daarover op Opvoeden.nl gepubliceerd. De Richtlijn Adviescommissie (RAC) en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) deelden met het platform de ambitie om de informatie voor ouders meer te betrekken in het proces van de richtlijnen. Uit een nieuwe of gewijzigde richtlijn komt bijna altijd informatie die voor ouders relevant is. Meestal werd dit pas na publicatie van een richtlijn verwerkt.

Met het NCJ zijn afspraken gemaakt om dat al eerder in het proces op te pakken, zodat ouders de juiste, actuele informatie ontvangen. Opvoeden.nl zat bij de commentaarronde van de richtlijn Taalontwikkeling en kon de conceptrichtlijn inzien. Hierdoor zagen de medewerkers vóór de publicatiedatum van de richtlijn wat de gevolgen waren voor de opvoedinformatie voor ouders en konden de teksten daarop worden aangepast. De wijzigingsvoorstellen zijn eerst ter validatie voorgelegd aan het NCJ, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en onze praktijkprofessionals. Opvoeden.nl is blij dat het platform op deze manier kan bijdragen om professionals een compleet aanbod te bieden, namelijk een nieuwe richtlijn en de bijbehorende informatie voor ouders!

Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen

Naast de richtlijn Taalontwikkeling werkte Opvoieden.nl met het NCJ de richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen uit. De medewerkers selecteerden de wijzigingen voor de opvoedinformatie in de levensfasen baby en peuter. Het NCJ deed dat voor de basisschool- en puberfase. Er zijn daardoor 42 teksten geactualiseerd in 5 verschillende levensfasen. Het is de ambitie van Opvoeden.nl dat uiteindelijk de richtlijnsamenstellers of betrokken deskundigen zelf de relevante informatie voor ouders uit een richtlijn bij het platform aanlevert. Dit maakt het mogelijk om als ‘kennismakelaar’ de adviezen te checken op de toegankelijkheid en leesbaarheid van de teksten.

Richtlijn Opsporing Oogafwijkingen

Naast informatie, wil Opvoeden.nl de stem van ouders zelf ook veel eerder in het richtlijnenproces betrekken. Dat is gebeurd bij het wijzigen van de richtlijn Opsporing Oogafwijkingen. Daarvoor is gebruik gemaakt van ons Landelijk Ouderpanel. De ouders kregen enkele mogelijke wijzigingen voorgelegd. Met de resultaten gaan de richtlijnsamenstellers aan de slag (klik hier). Zij hebben bovendien een overzicht ontvangen van de relevante teksten van Opvoeden.nl om ook hier de informatie voor ouders voor publicatie van de richtlijn aan te passen.

Richtlijnen op NCJ-website

De website van het NCJ biedt een overzicht van alle richtlijnen. In alle opvoedgerelateerde richtlijnen is een link toegevoegd naar de bijbehorende informatie op Opvoeden.nl, bijvoorbeeld bij ADHD. Zo maken we het voor professionals nog eenvoudiger om de betrouwbare informatie voor ouders toe te passen in de praktijk!

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER