ouderschapskennis benutten

Veel jeugdigen met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis heeft meer behoefte aan hulp en ondersteuning. Het is essentieel dat samen met deze kinderen en hun ouders gekeken wordt hoe het huidige aanbod beter kan aansluiten op de specifieke ondersteuningsbehoeften van deze gezinnen.

Dat stellen Ieder(in)en Per Saldo in een brief aan minister De Jonge, meldt skipr.nl. Er zouden tal van aannames over zorg en ondersteuning gedaan zijn, die niet zijn getoetst aan de ervaringen van degenen die het betreft. Dit is problematisch volgens Per Saldo en Ieder(in), omdat juist aan kinderen met een beperking nog te vaak geen of niet passende zorg wordt geleverd.

Zorgelijk

In hun brief uiten Per Saldo en Ieder(in) hun bezorgdheid over kinderen en jongeren met een chronische aandoening of beperking. Bijna veertig procent van hen geeft aan dat zij meer behoefte hebben aan hulp en ondersteuning. Hun ouders hebben veel zorgen over passende hulp, school, werk vinden en hun toekomst als volwassenen. De organisaties vinden het dan ook essentieel dat samen met deze kinderen en hun ouders gekeken wordt hoe het huidige aanbod beter kan aansluiten op de specifieke ondersteuningsbehoeften van deze gezinnen.

Toegang

De twee organisaties constateren dat het in de toegang tot zorg en ondersteuning te vaak ontbreekt aan kennis over jeugd met een beperking, chronische aandoening of ontwikkelingsstoornis. Er lijkt met name kennis te zijn over jeugd in een kwetsbare context, een groep die een hele andere hulpvraag heeft. Ze vragen de minister dan ook op korte termijn de juiste deskundigheid in de toegang te borgen. Zo kan een verantwoorde triage plaats vinden die sneller en beter de daadwerkelijke hulpvraag in beeld brengt. Vervolgens kan de best passende invulling worden gezocht van zorg en ondersteuning voor het kind en het gezin. Per Saldo en Ieder(in) pleiten daarbij voor behoud van de keuzemogelijkheid voor formele of informele hulpverleners. In sommige gevallen zijn de ouders zelf de meest geschikte personen om passende zorg te leveren, aldus Per Saldo.

Jeugdhulpplicht

Om maatwerk mogelijk te maken is een ruime jeugdhulpplicht ingesteld. Deze plicht legt vast dat gemeenten een voorziening moeten treffen wanneer jeugdigen of ouders bij opgroeien, zelfredzaamheid of deelname aan de maatschappij ondersteuning nodig hebben. De gemeenten hebben de vrijheid om bij verordening op gemeentelijk niveau te bepalen hoe dit wordt ingevuld.

Volgens minister De Jonge worstelen gemeenten echter met de huidige jeugdhulpplicht. Ze willen meer duiding en richting. De minister gaat onderzoek doen naar strakkere afbakening van de jeugdhulpplicht. Zo’n strakkere afbakening van de jeugdzorgplicht levert grote risico’s op volgens Ieder(in).

Lees verder op skipr.nl >

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER