Steeds meer minderjarige kinderen leven met hun ouder(s) in de bijstand. De teller staat op 230.000 minderjarige kinderen in 2016. “Armoede is deels ook de achtergrond van het toenemend aantal kinderen in de jeugdzorg”, aldus emeritus hoogleraar Jo Hermans. “Maak het leven van de ouders menswaardiger.”

“Armoede gaat gepaard met risico’s die opvoeden lastig kunnen maken”, zegt Jo Hermanns, adviseur op het terrein van jeugdbeleid en jeugdzorg en emeritus hoogleraar Opvoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam, in een interview met zorgwelzijn.nl. Hij doet zijn uitspraak naar aanleiding van de recent gepubliceerde cijfers over 2015 en 2016 van de Jeugdmonitor. Wat hem hierin met name opvalt is het grote aantal kinderen dat opgroeit in armoede: steeds meer minderjarige kinderen leven met hun ouder(s) in de bijstand. De teller staat op 230.000 minderjarige kinderen in 2016. Hermanns wijst erop dat deze ouders  Mensen worden ontregeld in hun dagelijkse leven, omdat de in voortdurende stress zitten over schulden of hoe daar uit te blijven. Daardoor zijn ze volgens hem bezig met overleven en dat maakt de omstandigheden waarin hun kinderen opgroeien moeilijk en risicovol.

Zoektocht

In de Jeugdmonitor ziet Hermanns geen effecten terug van de transitie van de jeugdzorg. “Daar kun je trouwens pas wat over zeggen als de transitie wordt uitgevoerd zoals ze is bedoeld. Maar zo ver zijn we nog lang niet. In veel gemeenten is de transitie nog een zoektocht, zegt Hermanns, die gemeenten ook adviseert. Zowel onder bestuurders, beleidsmakers en professionals wordt nog veel gediscussieerd en zelfs geruzied. “Let wel, er zijn talloze gemeenten waar mensen fantastisch werk doen, maar het gaat nog te vaak om posities in plaats van samenwerking. Uit een recent onderzoek van Fontys Hogeschool blijkt bijvoorbeeld dat professionals in sommige regio’s meer bezig zijn met discussie over de onderlinge verschillen en de taakverdeling dan met de cliënten.”

Toename jeugdhulp

Dat lijkt niet erg handig als tegelijkertijd ook het aantal kinderen in de jeugdhulpverlening toeneemt. Die toename van jeugdhulp heeft voor een groot deel ook te maken met de inzet van de wijkteams, zegt Hermanns. “Ze boren een nieuwe groep mensen aan, die anders geen gebruik zou maken van hulp.” Overigens heeft die nieuwe hulp van wijkteams aan jeugd en kinderen wel degelijk een positief effect. “Volgens de Inspectie Jeugdzorg heeft de nabijheid van het wijkteam ervoor gezorgd dat veel calamiteiten in gezinnen zijn vermeden.”

Perspectief bieden

Wat moet er in de ogen van Hermanns gebeuren om kinderen beter op te voeden? “Maak het leven van de ouders menswaardiger, zonder de voortdurende druk, regeltjes en dwangmaatregelen. Waarom zouden mensen met een uitkering bijvoorbeeld niet meer kunnen bijverdienen? Mensen moeten perspectief hebben, doordat ze kunnen werken en maatschappelijk kunnen meedoen. Uit onderzoek blijkt dat bijstandsouders, ook alleenstaanden, die werk vinden en daardoor minder thuis zijn, toch beter in staat zijn om de opvoeding van hun kinderen op zich te nemen. Omdat ze beter in hun vel zitten.”

Bron: zorgwelzijn.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER